Shuffle The Future

Dit online spel kadert in een onderzoek van het Applied Futures Research – Open Time kenniscentrum, van de Erasmushogeschool Brussel. Uw bijdrage zal voor in het onderzoek verwerkt en gebruikt worden op anonieme wijze.